Podstawowy rachunek płatniczy

 
Podstawowy rachunek płatniczy -  przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, ani oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe, ani instytucja kredytowa w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe i odpowiednio oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy - Prawo bankowe, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji, o których mowa w ust. 4.
  1. Podstawowy rachunek płatniczy prowadzony jest wyłącznie w złotych.
  2. Do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków pieniężnych, zadeklarowanie określonej kwoty wpływu środków na ten rachunek, ani też zawarcie jakiejkolwiek innej umowy o świadczenie usług dodatkowych.
  3. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  • dokonywanie wypłaty gotówki z rachunku w placówce Banku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach pracy Banku lub przy użyciu terminala płatniczego, jeżeli klient wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku w bankomacie na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego;
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, takich jak polecenie zapłaty, w tym jednorazowe polecenia zapłaty, polecenie przelewu, w tym zlecenia stałe oraz transakcji przy użyciu karty, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Banku lub za  pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, przy czym w przypadku transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej podstawowy rachunek płatniczy zapewnia także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty oraz możliwość rozliczania przez Bank transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim;
  • przechowywanie środków pieniężnych;
  • dostęp do rachunku za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu.


Twoje korzyści:
• otwarcie i prowadzenie konta jest całkowicie bezpłatne;
• wypłacasz środki z rachunku bez ryzyka utraty odsetek;
• 5 razy w miesiącu możesz dokonać darmowego na rachunek w innym banku

Jak założyć rachunek?
Do otwarcia rachunku oszczędnościowego wystarczy jedynie
ważny dokument stwierdzający tożsamość oraz wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego
 
Sprawdź
Oprocentowanie
Wymagane dokumenty
Wniosek o Podsatwowy Rachunek Płatniczy

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem