Władze banku

Bankiem kieruje Zarząd Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim w składzie:
Prezes Zarządu - Bogumiła Kaszany,
Wiceprezes Zarządu - Łukasz Żejmo,
Członek Zarządu - Krystyna Tyliszczak.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim (kadencja 2017-2021):
Przewodniczący - Jerzy Kempa
Z-ca Przewodniczącego - Kazimierz Barczuk,
Z-ca Przewodniczącego - Romuald Kreń
Sekretarz - Jan Adamowicz,
Członek - Ryszard Puk,
Członek - Zygmunt Orzeszko,
Członek - Henryk Kasowski,
Członek - Czesław Kowalski.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej (kadencja 2017-2021):
Przewodniczący - Romuald Kreń
Z-ca Przewodniczącego - Zygmunt Orzeszko,
Członek - Czesław Kowalski.


Siedziba Zarządu:
Centrala Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 5192, fax. 68 383 3741
 

Zgodnie z KRS - Oświadczenia woli w imieniu banku składają co najmniej 2 (dwaj) członkowie zarządu lub 1 (jeden) członek zarządu i osoba do tego przez zarząd upoważniona (pełnomocnik) albo 2 (dwóch) pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez zarząd. Oświadczenie woli w imieniu banku przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art.49 ust.1 ustawy prawo bankowe, składa członek zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez zarząd.

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem