Przyłącz się do Nas!

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim i zostań jego członkiem.


Zostając Członkiem Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim zapewniasz budowę solidnych „fundamentów kapitałowych” banku a przez to zwiększasz możliwości rozwoju swojego, lokalnego banku, który już od ponad 60 lat działa na terenie Twojej „małej ojczyzny”.

Dlaczego warto zostać  udziałowcem w Banku Spółdzielczym?
Członkostwo w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim zapewnia:
  • prawo wyboru do organów banku i do udziału w jego działaniach,
  • wpływ na kierunki rozwoju banku,
  • uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • możliwość oceny działalności banku i zgłaszania wniosków do Zarządu,
 Jak zostać Członkiem Banku...
Członkiem Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie pisemnej deklaracji. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
Wpisowe i udziały
Członek Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim, będący osobą fizyczną,  jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł  i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt).
Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/. 
 
Członkostwo ustaje na skutek:
  • wystąpienia za wypowiedzeniem,
  • wykreślenia z rejestru członków,
  • wykluczenia,
  • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem