Kredyt preferencyjny

Image2agro Kredyty preferencyjne dla Rolników z dopłatą ARiMR

Kredyty z dopłatą do oprocentowania:

1) Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”- Symbol nBR10,
2) Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” - Symbol nBR13,
3) Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego
i przetwórstwa jaj w Polsce” - Symbol nBR14,
4) Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” - Symbol nBR15,
5) Kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w rolnictwie
i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) - Symbol nGP,
6) Kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,
7) Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,
8) Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - Symbol nKL01,
9) Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - Symbol nKL02,
10) Kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych - Symbol KZ,
11) Kredyt preferencyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,
12) Kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu - Symbol nNT,
13) Kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi na zasadach pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków - Symbol nGP,
14) Kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi
na zasadach pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków
i mięczaków lub zakup udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) - Symbol nIP.

Kredyty z częściową spłatą kapitału:
Kredyt na realziację inwestycjiw gospodarstwie rolnym za pomocą ARiMR, polegający na cześciowej spłacie kapitału kredytu - Symbol CSK.

Więcej informacji w placówkach Banku
Sprawdź:
Oprocentowanie
Wymagane dokumenty

Wstecz

Najczęściej oglądane

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem